O jazykové
škole Pelikán nadpis

KDO JSME?

PELICAN je evropská vzdělávací instituce. Od svého založení v roce 2002 jazyková škola, tehdy známá jako Pelikán, neustále rozšiřuje portfolio poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání. V současnosti PELICAN nabízí nejen jazykové vzdělávání, překladatelství a tlumočnictví, ale také školení pedagogických pracovníků a profesního rozvoje zaměstnanců i nezaměstnaných.

PROČ PELICAN?

Všichni lektoři jsou proškoleni v metodice Pelican Active Learning System, která představuje unikátní koncept doručení výukového obsahu efektivním a inovativním způsobem. Metodika reflektuje neustálý a rychlý vývoj v oblasti technologií, které propojuje se vzdělávacím obsahem k zefektivnění jednotlivých aspektů výuky. Využívá sociální sítě, ICT nástroje, audio a video technologie a jejich přínos pro vzdělávací proces. Metodika umožňuje přenést podstatnou část často opakovaných a mechanických částí výuky mimo výukové prostředí, čímž poskytuje studentům možnost přesně identifikovat problémové oblasti gramatiky a slovní zásoby, které mohou řešit autonomně s pomocí lektora podle svých osobních potřeb a časových možností. Čas v hodinách je věnovaný procvičování a praktickému použití osvojených vědomostí.

PELICAN A RUŠTINA

  • Skupinové kurzy ruštiny pro veřejnost rozdělené do tříměsíčních bloků

Veškeré kurzy ruského jazyka nabízíme pro všechny úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Otestujte svoji ruštinu.

PELICAN A ZKOUŠKY Z RUŠTINY

  • Zkouška B1 pro získání osvědčení o základní znalosti jazyka
PELICAN was last modified: Říjen 19th, 2017 by develop